Кмета на община Никола Козлево раздава 526 козунака по случай Великден

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20 e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

 

Ръководството на община Никола Козлево, ще раздаде на 27 и 28 април по случай Великден 526 козунака на всички християнски семейства в населените места в общината.

Качени на 28.04.2016 г.