Уведомление относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 15/2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинцекционни дейности, ви уведомяваме, че:

 

1. На 11.05.2016 г. до 16.05.2016 г. от 7 ч. до 11 ч. ще се извърши третиране на ПШЕНИЦА със солигор ЕС 425-фунгицид в доза 75 мл./дка и и фертигрейн в доза 120 мл./дка в местностите и на площ, както следва:

- "Малък екинлик"-720 дка, отстоящи от нас. място на 1 км.

- "Голям екинлик" - 1080 дка, отстоящи от нас. място на 2 км.

- "Арпалък" - 1180 дка, отстоящи от нас. място на 1 км.

- "Арпалък" - 970 дка, отстоящи от нас. място на 500 м.

- "Арпалък" - 500 дка, отстоящи от нас. място на 4 км.