Община Н. Козлево повишава административния си капацитет с евросредства

Над 73 хил. лв. ще вложи община Никола Козлево през следващите 12 месеца, за да повиши административните способности на служителите си. Парите са отпуснати по спечелен проект “Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево” по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Чрез дейностите по проекта ще бъдат обхванати 108 служителите на местната община, които ще се обучават в Института по публична администрация и ще получат специални сертификати. Обученията по ключови компетентности включват “Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”, “Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства” и “Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси”. Освен това чиновниците ще подобрят и компютърните си умения, като по този начин ще изпълняват по-ефикасно професионалните си задължения.

Чрез реализираните по проекта обучения, служителите на община Никола Козлево ще подобрят своята квалификация, което ще им позволи да усъвършенстват предоставяните от администрацията услуги към гражданите и бизнеса. Получаванете на сертификатите ще позволи на служителите да участват в процеса на интеграция на малцинствата. Повишаването на мотивацията на обучените за изграждане на организационна принадлежност ще бъде изключително полезно за запазване на обучените служители като специалисти в общинската администрация и не на последно място – успешно ръководство и ефективно лидерство.