Общинска служба по земеделие с. Никола Козлево обявява график за провеждане на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Общинска служба по земеделие с. Никола Козлево обявява график за провеждане на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

Качена на 17.08.2016 г.