Промяна на Правилник на Общински съвет Никола Козлево

Обява

 

Предложение за промяна

 

Мотивиран доклад

 

Качени на 31.10.2016 г. 11.00 ч.