ОБЯВА - Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлево

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлево, което ще се състои на 20 ноември (вторник) 2012 г. от 10.45 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на 06 ноември 2012 година интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 19 ноември  2012 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

Качена на 06.11.2012 г.

 

ПРОЕКТ - Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлево

МОТИВИРАН ДОКЛАД КЪМ НАРЕДБАТА