Обява


ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, Председателят на общински съвет Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб.

Обсъждането ще се състои на 09 декември (петък) 2016 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 07 декември 2016 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

Мотивиран доклад

 

Наредба

 

Протокол

 

Качени на 07.11.2016 г.