ОБЯВА - НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail :obankozlevo@mail.bg,

ОБЯВА
Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта на наредба за пожарната безопасност на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 2 октомври (вторник) 2012 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.
Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.
Предложения и становища по предложения проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 03 септември  2012 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg
ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
МОТИВИРАН ДОКЛАД КЪМ НАРЕДБАТА

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта на наредба за пожарната безопасност на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 2 октомври (вторник) 2012 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.Предложения и становища по предложения проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 03 септември  2012 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МОТИВИРАН ДОКЛАД КЪМ НАРЕДБАТА