ОБЯВА - НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта на Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 12 септември 2012 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/bg/city_council/proekti_i_naredbi и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 11 септември  2012 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД