ОБЯВА

На основание чл.26 ал.2 и ал.3 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища в законно установения срок от 30 дни,  чрез настоящото публикуване, и кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и хора с увреждания или в неравностойно положение в община Никола Козлево, което ще се състои на 15 октомври (понеделник) 2019 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация..

Мотивите за приемане на Наредба за символиката, знаците, официалните празници и отличията  на община Никола Козлево, са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево доклад от Председателят на общински съвет Никола Козлево с Изх. № 234 от 14.09.2018 г.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@abv.bg, в информационният център или в деловодството на общински съвет Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 15 октомври (понеделник) 2018 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 14.09.2018 г.

Мотивиран доклад

 

Наредба

 

Протокол от обсъждане