ОБЯВА - Проекта за наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта за наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 24 септември (сряда) 2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект на наредба се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 23 септември 2014 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg.

 

Проект Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево.

 

Мотивиран доклад.

 

 

Качено на 06.09.2014г.