ОБЯВА - Проект за наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на община Никола Козлево

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта за наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на община Никола Козлево, което ще се състои на 17 април (четвъртък) 2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект на наредба се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 16 април  2014 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg.

2 април 2014 година                                                            От Ръководството

 

 

Доклад

Проект