ОБЯВА - Проекта за наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта за наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост, което ще се състои на 22 май (четвъртък) 2014 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект на наредба се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 21 май  2014 година и на  e-mail: obankozlevo@mail.bg.

8 май 2014 година                                                               От Ръководството

 

 

 

Доклад

Проект