ОБЯВА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта на Наредба за търговската дейност на община Никола Козлево, което ще се състои на 4 септември (вторник) 2012 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения Проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 03 септември  2012 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg


ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

МОТИВИРАН ДОКЛАД КЪМ НАРЕДБАТА

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ