П О К А Н А


Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo, което ще се състои на 15.12.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредба, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения Проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 14.12.2021 г. и на  e-mail: obankozlevo@mail.bg

Мотивиран доклад


Предложение

Публикувано на 12.11.2021 г.