Обява за обществено обсъждане на промяна в Наредба № 2 за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане на промяна в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 14 декември (понеделник) 2015 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища  се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 13 декември 2015 година и на    e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

Качена на 30.11.2015 г.

 

 

Мотивиран доклад