Обява за обсъждане на Проект на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях


ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, Председателят на общински съвет Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на изменение в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях.

Обсъждането ще се състои на 16 януари (понеделник) 2017 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 13 януари 2017 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

 

Мотиви

Наредба

Приложение

 

 

Качени на 13.12.2016 г.