Обява за обществено обсъждане за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола Козлево

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02,

факс: 05328 20-20  e–mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

 

ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола Козлево:, което ще се състои на 8 април (петък) 2016 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища  се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 7 април 2016 година или на e-mail:obankozlevo@mail.bg

Качена на 25.03.2016 г.

 

Мотиви

Наредба

Приложение