Обява за обществено обсъждане за приемане на изменение в Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево


ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, Председателят на общински съвет Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на изменение в Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево

Обсъждането ще се състои на 08 декември (четвъртък) 2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 07 декември 2016 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

Предложение

 

Мотивиран доклад

 

Наредба

 

 

Качена на 09.11.2016 г.