Покана за обществено обсъждане за допълнение в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево

ОБЯВА

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на обществено обсъждане за допълнение в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 13 септември (вторник) 2016 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/

Предложения и становища  се приемат на e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg и в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 14,00 часа на 13.09.2016 година

30.08.2016 год.

Мотивиран доклад