П О К А Н А всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект за изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола КозлевoП О К А Н А

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект за изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлевo, което ще се състои на 24.08.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на промяна, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения Проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 21.08.2020 г. и на  e-mail: obankozlevo@mail.bg.

Публикувано на 10.08.2020 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Мотивиран доклад

 

Предложение