Наредба - Детски градини

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23-ти септември” №5 тел.: 05328 20-02,факс: 05328 2020

www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

 

ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 24 август (сряда) 2016 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища  се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 23 август 2016 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 


Качена на 03.08.2016 г.


Мотиви

Наредба