Обява за обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Никола Козлево


ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, Председателят на общински съвет Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на изменение в Наредбата за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Никола Козлево.

Обсъждането ще се състои на 09 януари (понеделник) 2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 06 януари 2017 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

 

Проект на Наредба

Мотиви

Приложения

 

Качени на 12.12.2016 г.