Предложение за промяна на Наредба за разполагане на преместваеми обекти о елементи на градското обзавеждане на територията на Община Никола Козлево

Предложение за Проекто Наредба

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

Качени на 11.07.2016 г.