Обява на основание чл. 26,ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

О Б Я В А

 

На основание чл. 26,ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища  по Доклада от Кмета на Общината, относно:Обсъждане и приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови съботно –неделни  и сезонни дейности , като допълнителна услуга по отглеждането на децата  в детските градини на територията на Община Никола Козлево .

Мотиви за приемане на наредбата  са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево Доклад от Кмета на община Никола Козлево.

Предложения и становища се приемат до 09.08.2017 год.  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:obankozlevo@abv.bg или в деловодството на ОбС Никола Козлево – 9955, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” №5.

Публикувано на 10.07.2017 год.

Обсъждането ще се състои на 10 август (четвъртък) 2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

 

Доклад


Наредба

 

Протокол

 

 

Публикувана на: 10.07.2017г.