ОБЯВА - Проекта за наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Никола Козлево

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проекта за наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 23 май (петък) 2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения проект на наредба се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 22 май 2014 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg.

8 май 2014 година                                                               От Ръководството

 

Доклад

Проект