Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 

Заповед
Проект на договор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

Заповед

 

Декларация


Проект на договор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация