Заповед за прекратяване на съсобственост - с. Крива река

 

 

Заповед РД -157 от 21.05.2018 г. - Заповед за прекратяване на съсобственост - с. Крива река