Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от Масивна двуетажна сграда - Административна сграда ОбА - с. Никола Козлево, пл.


ЗаповедЗаявление - физически лицаЗаявление - юридически лицаТръжна документация

 

 

Проект на договор

 

 

Спечелили търга