Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 

Заповед
Декларация
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документ
Снимки

 

Обява

 

Заповед


Декларация


Проектодоговор


Заявление - физически лица - PDF - DOCX


Заявление - юридически лица -
PDF - DOCX


Тръжна документ
Снимки