Заповед РД-13-8\25.07.2048 - ОТКРИВАМ процедурата по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година

 

Заповед