Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор


Заповед

 


ДекларацияПроект на договорЗаявление - физически лицаЗаявление - юридически лицаТръжна документация