Заповед РД - 326 от 17.09.2018 - Продажба имот УПИ Х-208 с. Пет могили, Общ. Никола Козлево

 

Заповед РД - 326 от 17.09.2018 - Продажба имот УПИ Х-208 с. Пет могили, Общ. Никола Козлево


Заповед РД - 326 от 17.09.2018