Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 

Заповед
Декларация
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документ

 

Обява

 

Заповед


Декларация


Проектодоговор


Заявление - физически лица  - PDF - DOCX


Заявление - юридически лица
- PDF - DOCX


Тръжна документ