Заповед за прекратяване на съсобственост - с. Вълнари


Заповед РД -158 от 21.05.2018 г. - Заповед за прекратяване на съсобственост - с. Вълнари