Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за бране на плодове от орехови насаждения


Заповед


Заявление


Тръжна документация