Заповед № РД - 147 от 14.05.2018 г. - Изземване на недвижимо имущество