Началната пресконференция отразена в медиите

Община Никола Козлево подобрява квалификацията на служителите си