Бюджет 2020 год.Качено на 19.02.2020 г.


 

Формула Функция "Образование"

 

Качено на 19.02.2020 г. 

 

 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:
Отчет 0 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет 33 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет 42 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет 96 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет 97 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет 98 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.
Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:

Отчет 0 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет 33 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет 42 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет 96 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет 97 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет 98 към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2020 г.
Качен на 12.02.2020 г.


 

 

Отчет 0 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет 33 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет 42 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет 96 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет 97 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет 98 към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 29.02.2020 г.
Качен на 10.03.2020 г.


 

Отчет 0 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет 33 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет 42 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет 96 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет 97 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет 98 към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.03.2020 г.
Качен на 10.04.2020 г.


 

 

Отчет 0 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет 33 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет 42 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет 96 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет 97 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет 98 към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.04.2020 г.
Качен на 11.05.2020 г.

 


 

Отчет 0 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет 33 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет 42 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет 96 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет 97 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет 98 към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.05.2020 г.
Качен на 11.06.2020 г. 

 

Отчет 0 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет 33 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет 42 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет 96 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет 97 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет 98 към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.06.2020 г.
Качен на 10.07.2020 г.

 


 

Отчет 0 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет 33 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет 42 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет 96 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет 97 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет 98 към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.07.2020 г.
Качен на 10.08.2020 г.


 

 

Отчет 0 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет 33 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет 42 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет 96 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет 97 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет 98 към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.08.2020 г.
Качен на 10.09.2020 г.


 

 

Отчет 0 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет 33 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет 42 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет 96 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет 97 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет 98 към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.09.2020 г.
Качен на 12.10.2020 г.

 


 

 

Отчет 0 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет 33 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет 42 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет 96 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет 97 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет 98 към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.10.2020 г.
Качен на 13.11.2020 г.


 

 

Отчет 0 към 30.11.2020 г.
Качен на 11.12.2020 г.

Отчет 33 към 30.11.2020 г.

Качен на 11.12.2020 г.

Отчет 42 към 30.11.2020 г.
Качен на 11.12.2020 г.

Отчет 96 към 30.11.2020 г.
Качен на 11.12.2020 г.

Отчет 97 към 30.11.2020 г.
Качен на 11.12.2020 г.

Отчет 98 към 30.11.2020 г.
Качен на 11.12.2020 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.11.2020 г.

Качен на 11.12.2020 г.

 


 

Отчет 0 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет 33 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет 42 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет 96 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет 97 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет 98 към 31.12.2020 г.
Качен на 11.01.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.12.2020 г.

Качен на 11.01.2021 г.


 

Справка по чл 62.

Качен на 19.05.2021 г.
 

 

Баланс на Община Никола Козлево към 31.12.2020г.

Качен на 17.06.2021 г.

 


 

 

Одитен доклад на сметна палата № 0100307121 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Никола Козлево 2020 г.

 

Отчети за 2020 година.

 

Качен на 23.07.2021 г.