Бюджет 2019 год.

Качено на 04.02.2019 г.
Формула Функция "Образование"

Качена на 18.02.2019 г.


Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:
Отчет 0 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 33 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 42 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 116 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 117 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 118 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:


Отчет 0 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 33 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 42 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 96 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 97 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 98 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.

Отчет 0 към 28.02.2019 г.
Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 33 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 42 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 96 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 97 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 98 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.

Отчет 0 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 33 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 42 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 96 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 97 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 98 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.
Отчет 0 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 33 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 42 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 96 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 97 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 98 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.
Отчет 0 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 33 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 42 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 96 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 97 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 98 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.
Отчет 0 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 33 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 42 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 96 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 97 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 98 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.
Отчет 0 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 33 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 42 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 96 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 97 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 98 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.Отчет 0 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 33 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 42 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 96 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 97 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 98 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 0 към 30.09.2019 г.
Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 33 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 42 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 96 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 97 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 98 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.

Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.

Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.