Бюджет 2019 год.

Качено на 04.02.2019 г.
Формула Функция "Образование"

Качена на 18.02.2019 г.


Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:
Отчет 0 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 33 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 42 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 116 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 117 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет 118 към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.
Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2019 г.
Качен на 11.02.2019 г.

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:


Отчет 0 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 33 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 42 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 96 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 97 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет 98 към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2019 г.

Качен на 11.02.2019 г.

Отчет 0 към 28.02.2019 г.
Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 33 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 42 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 96 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 97 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет 98 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 28.02.2019 г.

Качен на 12.03.2019 г.

Отчет 0 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 33 към 28.02.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 42 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 96 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 97 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет 98 към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.03.2019 г.

Качен на 12.04.2019 г.
Отчет 0 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 33 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 42 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 96 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 97 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет 98 към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.04.2019 г.

Качен на 10.05.2019 г.
Отчет 0 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 33 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 42 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 96 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 97 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет 98 към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.05.2019 г.

Качен на 12.06.2019 г.
Отчет 0 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 33 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 42 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 96 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 97 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет 98 към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.06.2019 г.

Качен на 12.07.2019 г.
Отчет 0 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 33 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 42 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 96 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 97 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет 98 към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.07.2019 г.

Качен на 12.08.2019 г.Отчет 0 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 33 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 42 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 96 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 97 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 98 към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.08.2019 г.

Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 0 към 30.09.2019 г.
Качен на 12.09.2019 г.


Отчет 33 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 42 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 96 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 97 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет 98 към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.


Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.09.2019 г.
Качен на 14.10.2019 г.

Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.


Качен на 12.11.2019 г.

Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 10.12.2019 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


Качен на 13.01.2020 г.


 

Баланс на Община Никола Козлево към 30.06.2019г.

Качен на 12.07.2019 г.

 

 


 

Справка по чл 62 и отчет по чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. .

Качен на 19.03.2020 г.

  

Баланс на Община Никола Козлево към 31.12.2019г.

Качен на 15.06.2020 г.

 

Отчет за приходите и разходите на Община Никола Козлево  към 31.12.2019г.

Качен на 15.06.2020 г.

 

Годишни отчети 33, 42, 96, 97, 98 за 2019 год.
Качен на 15.06.2020 г.