Бюджет 2017 год.

Качени на 01.02.2017 г.

 


 

Формула Функция "Образование"

Качена на 10.02.2017 г.

 


 

Доклад "Държавни помощи"

Качен на 28.03.2017 г.

 


 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:


Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.

Качен на 13.02.2017 г.


Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.

Качен на 13.03.2017 г.


Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

Качен на 12.04.2017 г.

 


Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.

Качен на 11.05.2017 г.


Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.

Качен на 19.06.2017 г.Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

Качен на 12.07.2017 г.

 


Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.

Качен на 12.08.2017 г.Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

Качен на 12.09.2017 г.

 


Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

Качен на 12.10.2017 г.

 


Отчет 0 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет 33 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет 42 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет 96 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет 97 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет 98 към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.
Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.10.2017 г.
Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г.

Качен на 12.11.2017 г. 

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г.

Качен на 12.12.2017 г. 

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г.

Качен на 15.01.2018 г. 

Отчет за приходите и разходите на Община Никола Козлево  към 31.12.2017г.

Качен на 04.06.2018 г.


Баланс на Община Никола Козлево към 31.12.2017г.

Качен на 04.06.2018 г.