Бюджет 2018 год.

Качени на 02.02.2018 г.

 


 

ОТЧЕТ 2018 г.

Приходи към 31.12.2018 г.

Разходи към 31.12.2018 г. 

Формула Функция "Образование"
Качена на 10.02.2017 г.

Формула Функция "Образование"

Качена на 20.02.2018 г.

 

 


 

Доклад "Държавни помощи"

Качен на 14.03.2018 г.

 


 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:

 

 

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

Качен на 9.02.2018 г.

 

 


 

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.

Качен на 9.03.2018 г.


 


 

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

Качен на 11.04.2018 г.

 


 

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г.

Качен на 10.05.2018 г. 

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.

Качен на 14.06.2018 г.


 


 


Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

Качен на 12.07.2018 г.

 


 

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

Качен на 11.08.2018 г.

 

 


 

 

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

Качен на 12.09.2018 г.

 

 


 

 

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

Качен на 10.10.2018 г.

 

 


 

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.

Качен на 12.11.2018 г.


 


 

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

Качен на 12.12.2018 г.

 

 


 

 

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

Качен на 10.01.2019 г.

 


 

Баланс на Община Никола Козлево към 30.06.2018г.

Качен на 12.07.2018 г.

 

Баланс на Община Никола Козлево към 31.12.2018г.

Качен на 14.06.2019 г.

 

Отчет за приходите и разходите на Община Никола Козлево  към 31.12.2018г.

Качен на 14.06.2019 г.