Бюджет 2021 год.

 

Публикувано на 08.03.2021 г.


 

Формула Функция "Образование"

 

Качено на 18.02.2021 г.


 


 

Отчет за първо тримесечие на 2021 год.


Решение № 25 по протокол № 5 от 25.02.2021 г. - Приемане бюджета на община Никола Козлево

 

 


 

Отчет капиталови разходи за първо тримесечие на 2021 год.
Отчет капиталови разходи за второ тримесечие на 2021 год.

Отчет капиталови разходи за първо тримесечие на 2021 год.


Отчет капиталови разходи за второ тримесечие на 2021 год.


 

 

Отчет капиталови разходи за трето тримесечие на 2021 год.

 


 

Приложения


Приложение № 3 Разчет за финансиране ма капиталовите разходи за 2021 година в Община Никола Козлево

Приложение № 6 На длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 "Детски градини". дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" и 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:, които имат право на заплащане на транспортните разходи по местоживеене до месторабота и обратно през 2021 год.

Приложение № 7 На длъжностите в Община Никола Козлево, които имат право на заплащане на транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно през 2021 год.

Приложение №10 Културен календар за събития на Община Никола Козлево 2021 г.


 


 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:

Отчет 0 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет 33 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет 42 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет 96 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет 97 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет 98 към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.01.2021 г.
Качен на 12.02.2021 г.Отчет 0 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет 33 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет 42 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет 96 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет 97 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет 98 към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 28.02.2021 г.
Качен на 11.03.2021 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи - XLSX

 


 

 

Отчет 0 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет 33 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет 42 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет 96 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет 97 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет 98 към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.03.2021 г.
Качен на 9.04.2021 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходиXLSX 

 

Отчет 0 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет 33 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет 42 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет 96 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет 97 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет 98 към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.04.2021 г. - XLS
Качен на 11.05.2021 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходиXLSX 

Отчет 0 към 31.05.2021 г. XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет 33 към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет 42 към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет 96 към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет 97 към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет 98 към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 31.05.2021 г. - XLS
Качен на 10.06.2021 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи - XLSX
Отчет 0 към 30.06.2021 г. XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет 33 към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет 42 към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет 96 към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет 97 към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет 98 към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

Отчет за просрочените вземания и задължения към 30.06.2021 г. - XLS
Качен на 9.07.2021 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.06.2021 г. - XLSX


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.07.2021 г.

Качен на 10.08.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.07.2021г.


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.08.2021 г.

Качен на 13.09.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.08.2021г.


Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.09.2021 г.

Качен на 11.10.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.09.2021г.


 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2021г.


 

Справка по чл 62.

Качен на 30.06.2022 г.