Публикувано на 8.04.2022 г.

 


 

Формула Функция "Образование"

 

Качено на 29.03.2022 г.

 


 

 


Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Публикувано на 8.04.2022 г.

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.12.2021 г.
Качен на 12.01.2022 г.
Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2021г.


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.01.2022 г.
Качен на 10.02.2022 г.Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 28.02.2022 г.
Качен на 11.03.2022 г.


Разчет за финансиране на капиталови разходи до 28.02.2022г.


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.03.2022 г.
Качен на 11.04.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.03.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.04.2022 г.
Качен на 10.05.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.04.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.05.2022 г.
Качен на 10.06.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.05.2022г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.06.2022 г.
Качен на 11.07.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.06.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.07.2022 г.
Качен на 10.08.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.07.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.08.2022 г.
Качен на 12.09.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.08.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.09.2022 г.
Качен на 09.09.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.09.2022г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.10.2022 г.
Качен на 10.10.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.10.2022г.

 

 


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.11.2022 г.
Качен на 12.12.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.11.2022г. 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.12.2022 г.
Качен на 12.1.2023 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2022г.