Публикувано на 8.04.2022 г.

 


 

Формула Функция "Образование"

 

Качено на 29.03.2022 г.

 


 

 


Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Публикувано на 8.04.2022 г.

 


 

Отчет за първо тримесечие на 2022 год.

Отчет за второ тримесечие на 2022 год.

Отчет за трето тримесечие на 2022 год.

Отчет за четвърто тримесечие на 2022 год.

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.12.2021 г.
Качен на 12.01.2022 г.
Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2021г.


Обяснителна разлика БО 3 към 31.12.2021 г.

Обяснителна  БО 3 към 31.12.2021 г.

Обяснителна  сборен баланс към 31.12.2021 г.

Обяснителна  СЕС към 31.12.2021 г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.01.2022 г.
Качен на 10.02.2022 г.Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 28.02.2022 г.
Качен на 11.03.2022 г.


Разчет за финансиране на капиталови разходи до 28.02.2022г.


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.03.2022 г.
Качен на 11.04.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.03.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.04.2022 г.
Качен на 10.05.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.04.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.05.2022 г.
Качен на 10.06.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.05.2022г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.06.2022 г.
Качен на 11.07.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.06.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.07.2022 г.
Качен на 10.08.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.07.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.08.2022 г.
Качен на 12.09.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.08.2022г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.09.2022 г.
Качен на 09.09.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.09.2022г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.10.2022 г.
Качен на 10.10.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.10.2022г.

 

 


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.11.2022 г.
Качен на 12.12.2022 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.11.2022г. 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.12.2022 г.
Качен на 12.1.2023 г.

 

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2022г.


 

 

Справка по чл 62 и отчет по чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Качен на 29.03.2023 г.