Бюджет 2015 год.

Протокол за проведено публично обсъждане

Доклад

 

Бюджет 2015

 

Формула функция "Образование"

Качени на 06.03.2015 г.

 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:

Качен на 12.02.2015 г.

Качен на 12.02.2015 г.

Качен на 12.02.2015 г.

Качен на 12.02.2015 г.

Качен на 11.03.2015 г.

Качен на 11.03.2015 г.

Качен на 11.03.2015 г.

Качен на 11.03.2015 г.

Качен на 14.04.2015 г.

Качен на 14.04.2015 г.

Качен на 14.04.2015 г.

Качен на 14.04.2015 г.

Качен на 12.05.2015 г.

Качен на 12.05.2015 г.

Качен на 12.05.2015 г.

Качен на 12.05.2015 г.

Баланс на Община Никола Козлево към 31.12.2014 г.

Качен на 20.06.2015 г.

Качен на 18.06.2015 г.

Качен на 18.06.2015 г.

Качен на 18.06.2015 г.

Качен на 18.06.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 20.08.2015 г.

Качен на 12.10.2015 г.

Качен на 12.10.2015 г.

Качен на 12.10.2015 г.

Качен на 12.10.2015 г.

Качени на 12.11.2015 г.

Качени на 10.12.2015 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Никола Козлево за 2015 година

Приложение

Качена на 21.04.2016 г.

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на община Никола Козлево

Баланс за 2015 г.