Бюджет 2016 год.

Качени на 26.02.2016 г.


Формула Функция "Образование"

Качена на 07.03.2016 г.


Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз:

Качен на 12.02.2016 г.

Качен на 12.02.2016 г.

Качен на 12.02.2016 г.

Качен на 12.02.2016 г.Качен на 10.03.2016 г.

Качен на 10.03.2016 г.

Качен на 10.03.2016 г.

Качен на 10.03.2016 г.Качен на 11.04.2016 г.

Качен на 11.04.2016 г.

Качен на 11.04.2016 г.

Качен на 11.04.2016 г.Качен на 10.05.2016 г.

Качен на 10.05.2016 г.

Качен на 10.05.2016 г.

Качен на 10.05.2016 г.Качен на 13.06.2016 г.

Качен на 13.06.2016 г.

Качен на 13.06.2016 г.

Качен на 13.06.2016 г. 

Качен на 12.07.2016 г.

Качен на 12.07.2016 г.

Качен на 12.07.2016 г.

Качен на 12.07.2016 г.Качен на 12.08.2016 г.

Качен на 12.08.2016 г.

Качен на 12.08.2016 г.

Качен на 12.08.2016 г.Качен на 12.09.2016 г.

Качен на 12.09.2016 г.

Качен на 12.09.2016 г.

Качен на 12.09.2016 г.Качен на 10.10.2016 г.

Качен на 10.10.2016 г.

Качен на 10.10.2016 г.

Качен на 10.10.2016 г.Качен на 11.11.2016 г.

Качен на 11.11.2016 г.

Качен на 11.11.2016 г.

Качен на 11.11.2016 г.

 


 

Качен на 12.12.2016 г.

Качен на 12.12.2016 г.

Качен на 12.12.2016 г.

Качен на 12.12.2016 г.

 


 

Качен на 11.01.2017 г.

Качен на 11.01.2017 г.

Качен на 11.01.2017 г.

Качен на 11.01.2017 г.Качен на 19.06.2017 г.