С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Никола Козлево, уведомява всички собственици пчелни семейства, разположени в, землищата на с. НИКОЛА КОЗЛЕВО, с. ЦАНИ ГИНЧЕВО, че на от 09.04.2020г. до 10.04.2020г.  „Агротех Импекс”АД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с Фунгицид – „СОЛИГОР 425ЕК с карантинен срок - 35 дни и

Хербицид – „Секатор ОД“ с карантинен срок - 0 дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

Публикувано на 07.04.2020 год.