Община Никола Козлево уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 24.05.2020 - 27.05.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 

 

Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 24.05.2020 - 27.05.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.