Конкурс за възлагане на управлението на

 

Конкурс за възлагане на управлението на "Еко система - Никола Козлево" ЕООД

Публикувано на 20.10.2020 г.

 

Протокол №1 - Удължаване срок за прием на документи.

Публикувано на 06.11.2020 г.