Заповед №РД - 124 от 16.03.2020 год. във връзка със заболяването COVID19

 

Заповед №РД - 137 от 21.03.2020 год. във връзка със заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министерство на здравеопазването

 

Заповед №РД - 139 от 26.03.2020 год. Промяна в текста на т. 3 от Заповед РД - 137 от 21.03.2020 год.

 

Заповед №РД - 143 от 27.03.2020 год. Измяна на Заповед №РД - 124 от 16.03.2020 год., Заповед №РД - 137 от 21.03.2020 год., Заповед №РД - 139 от 26.03.2020 год.

 

Заповед №РД - 149 от 01.04.2020 год. Относно осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари.

 

Заповед № РД - 160 от 10.04.2020 год. - Промяна в текста на т.3 от Заповед № РД - 137 от 21.03.2020 г. изменена със Заповед РД - 139 от 26.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 164 от 13.05.2020 год. - Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 год. включително

 

Заповед №РД-01-236 от 24.04.2020 год. - на министъра на здравеопазването се изменя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., като в т.2 думите „26.04.2020 г. включително“ се заменят с „13.05.2020 г. включително“.

 

Заповед № РД - 223 от 05.06.2020 год. - относно опазване на липови дървета в населени места

 

Заповед № РД - 222 от 05.06.2020 г. - Настъпване "Восъчна зрялост"Заповед № РД - 232 от 12.06.2020 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки


 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица


 

Заповед № РД - 326 от 14.08.2020 год. във връзка с провеждане на Държавен личен и отборен шампионат по колоездене на шосе


 

Заповед № РД - 414 от 21.10.2020 год. във връзка със сметоизвозването за 2021г.